Informatie

Onze manier van werken

Buro van Boven werkt in alle ontwerpen met vier belangrijke uitgangspunten:

 • Functionaliteit
 • Effectiviteit
 • Het geldende budget
 • De geldende termijn

De inbreng van de opdrachtgever speelt een belangrijke rol. Hierbij kunt u denken aan:

 • Foto’s of afbeeldingen van stijlen
 • Kleuren die men graag terug wil zien in het ontwerp of concept
 • Vormen die men graag terug wil zien in het ontwerp of concept
 • Voorkeuren voor afwerkingen
 • Voorkeuren voor materialen

Hiernaast zijn er nog talloze andere voorbeelden te bedenken. Buro van Boven staat daarom open voor al uw suggesties en zal deze in goed overleg verwerken.
Het concept, dan wel meerdere concepten, zal aan u worden gepresenteerd zodat u in staat bent een goede keuze te maken. Vervolgens zorgt Buro van Boven voor de verdere uitwerking.

Gebieden van expertise:

 • Advies over uw bouwplannen, uw mogelijkheden en bouwkosten
 • Inzicht verlenen in alle noodzakelijke reglementen
 • Het opstellen van een Programma Van Eisen (PVE)
 • Het maken van een ontwerp van uw opdracht
 • Het vervaardigen van bestek / technische omschrijving en bestektekeningen
 • Het vervaardigen van de aanvraagtekeningen en desbetreffende aanvraag begeleiden
 • Het aanvragen van sloop, reclame, milieu, gebruiks- en kapvergunningen
 • Het selecteren van een passende aannemer dan wel andere deskundigen en een
 • eventuele aanbesteding
 • Het voorzien van de berekeningen voor de bouwaanvraag zoals constructie, daglichttoetreding, ventilatie en EPN berekeningen
 • Het vervaardigen van werktekeningen
 • Voorzien in begeleiding tijdens het gehele bouwproces